ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

22.02.2017

Επιστολή για Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Με επιστολή της η δημοτική κίνηση Διάβαση Πεζών κατέθεσε την πρότασή της σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων του Δήμου Σερρών σε ανοικτά ευρωπαϊκά προγράμματα.
  
Kύριε Δήμαρχε
 
Μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το Τμήμα Προγραμματισμού ζητήσαμε να διερευνηθεί η δυνατότητα υποβολής φακέλου στο πλαίσιο της πρόσκλησης του προγράμματος URBACT III για την ανάδειξη ευρωπαϊκών καλών πρακτικών (good practice call) με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου 2017. Επιπλέον, καταθέσαμε τη πρότασή μας αλλά και δεσμευθήκαμε για έμπρακτη υποστήριξη σε περίπτωση που αυτή μας ζητηθεί κατά την υποβολή της αίτησης.
 
Σε συνέχεια της επικοινωνίας αυτής με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας προτείνουμε την υποβολή πρότασης στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Urban Innovative Actions της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που, ανάμεσα σε άλλα, έχει στόχο τη παροχή πόρων στις αστικές περιοχές προκειμένου να δοκιμαστούν τολμηρές και καινοτόμες ιδέες για την αντιμετώπιση των αστικών προκλήσεων. Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 14 Απριλίου 2017 και οι θεματικές ενότητες αφορούν την ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων, τη κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.
 
Επίσης, προτείνουμε την υποβολή πρότασης στο συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» με τίτλο «υποστήριξη εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού» με προθεσμία την 20η Μαρτίου 2017.
 
Επιπλέον, προτείνουμε την υποβολή υποψηφιότητας στα βραβεία RegioStars 2017 που προκηρύσσει η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 10 Απριλίου 2017 και οι κατηγορίες των βραβείων ανάμεσα σε άλλες είναι η ενδυνάμωση των γυναικών και η δράση για το κλίμα.
 
Τέλος, ζητούμε να υπάρξει ετοιμότητα για υποβολή αίτησης στη νέα πρόσκληση του προγράμματος URBACT ΙΙΙ που θα ανοίξει στις 22 Μαρτίου 2017 και θα αναφέρεται σε Δίκτυα Υλοποίησης Δράσεων μέσα από τα οποία οι πόλεις θα συνεργαστούν για να βελτιώσουν τις στρατηγικές και τα σχέδια δράσης τους και να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις για την αστική ανάπτυξη.
 
Παρακαλούμε ενημερώστε μας σε περίπτωση που ο Δήμος έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασίες για υποβολή αιτήσεων σε κάποιες από τις παραπάνω προσκλήσεις.
 
 
Με εκτίμηση
 
Δημήτρης Γιαννακίδης
 
Δημοτικός Σύμβουλος
«Διάβαση Πεζών»