ΘΕΣΕΙΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.11.2015

Μελέτη αστικής κινητικότητας

Στο Δημοτικό Συμβούλιο (18.11.2015) συζητήθηκε η έγκριση της δεύτερης φάσης και παραλαβή της μελέτης αστικής κινητικότητας. 

Ο προβληματισμός που έθεσε η Διάβαση Πεζών εστιάζει στο τρίπτυχο μελέτη - πολιτική βούληση - νοοτροπία. 
Συγκεκριμένα, θεωρούμε πως το μεγάλο στοίχημα είναι να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις τρεις αυτές πτυχές. 
Η εκπόνηση της μελέτης καλώς έγινε γιατί χρειάζεται ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός για βιώσιμη αστική κινητικότητα. 
Το δύσκολο εγχείρημα είναι να τεθεί η μελέτη σε εφαρμογή στο σύνολό της κι όχι βέβαια αποσπασματικά. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να υπάρξει 
- η πολιτική βούληση που θα προωθήσει καθολικά τη βιώσιμη αστική κινητικότητα όπως αυτή παρουσιάζεται στη μελέτη
- η συνεχής συνεργασία ανάμεσα στις παρατάξεις και τους φορείς μέσα από ανταλλαγή απόψεων και μακρυά από μικροπολιτικές σκοπιμότητες 
- η αλλαγή νοοτροπίας η οποία και θα οδηγήσει το εγχείρημα σε επιτυχία.

Ο συνδυασμός των τριών αυτών παραγόντων είναι αναγκαίος για να υπάρξουν πρακτικά αποτελέσματα και να μη καταστεί η μελέτη άλλο ένα επιστημονικό εργαλείο χωρίς πρακτική εφαρμογή.

Συζητήσεις

Έναρξη διαλόγου για την κατάρτιση οργανωμένου αναπτυξιακού σχεδίου για τον Δήμο Σερρών

Δημιουργία θέματος από:Διάβαση Πεζών

Τελευταία δημοσίευση: Τετάρτη 18.12.2013 / 21:13:30 από:Βίκη Ελευθεριάδου

TAP, θέση αγωγού συμπίεσης, επιπτώσεις κλπ

Δημιουργία θέματος από:Διάβαση Πεζών

Τελευταία δημοσίευση: Κυριακή 15.12.2013 / 22:06:57 από:Διάβαση Πεζών

Διαχείριση των απορριμμάτων και Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας στο Παλαιόκαστρο

Δημιουργία θέματος από:Διάβαση Πεζών

Τελευταία δημοσίευση: Κυριακή 15.12.2013 / 17:47:01 από:Διάβαση Πεζών