ΘΕΣΕΙΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

22.06.2016

Ελεγκτικό Συνέδριο: Κωλύεται η υπογραφή για το εργοστάσιο απορριμμάτων

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 22.06.2016 με εκτός ημερήσιας διάταξης ερώτηση ο Δημήτρης Γιαννακίδης ρώτησε τον Δήμαρχο για ποιο λόγο δεν ενημερώθηκαν οι δημοτικές παρατάξεις για την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Μάρτιος 2016) κατά την οποία κωλύεται η υπογραφή της πράξης σύμβασης μεταξύ ΦΟΔΣΑ και προσωρινού αναδόχου για το εργοστάσιο απορριμμάτων στο Παλαιόκαστρο. 

Ανάμεσα σε άλλα η απάντηση που πήραμε είναι πως ο Δήμαρχος δεν είναι υπεύθυνος για την υπογραφή της σύμβασης.

Αναγνωρίζουμε πως η ενδεχόμενη σύμβαση δεν θα φέρει την υπογραφή του Δημάρχου αλλά ως ο εκπρόσωπος του Δήμου μας στον ΦΟΔΣΑ όφειλε να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις σε ένα σημαντικό ζήτημα σαν κι αυτό.

Συζητήσεις

Έναρξη διαλόγου για την κατάρτιση οργανωμένου αναπτυξιακού σχεδίου για τον Δήμο Σερρών

Δημιουργία θέματος από:Διάβαση Πεζών

Τελευταία δημοσίευση: Τετάρτη 18.12.2013 / 21:13:30 από:Βίκη Ελευθεριάδου

TAP, θέση αγωγού συμπίεσης, επιπτώσεις κλπ

Δημιουργία θέματος από:Διάβαση Πεζών

Τελευταία δημοσίευση: Κυριακή 15.12.2013 / 22:06:57 από:Διάβαση Πεζών

Διαχείριση των απορριμμάτων και Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας στο Παλαιόκαστρο

Δημιουργία θέματος από:Διάβαση Πεζών

Τελευταία δημοσίευση: Κυριακή 15.12.2013 / 17:47:01 από:Διάβαση Πεζών