ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Διαχείριση των απορριμμάτων και Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας στο Παλαιόκαστρο

Χρήστης:
Διάβαση Πεζών
Κυριακή 15.12.2013 / 17:47:01
Αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την υπό Κατασκευή Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων που προωθεί η ΕΣΑΝΣ και ο πρόεδρος και δήμαρχος Σερρών κ.Αγγελίδης.
 
 • Ο δήμος Σερρών δυσκολεύεται αφάνταστα να πληρώσει για την εναπόθεση ενός τόνου απορριμμάτων στο ΧΥΤΥ που είναι μόνο 15 ευρώ. Πως θα ανταποκριθεί όταν φτάσει το συνολικό κόστος στα 100 ευρώ τον τόνο; 
 • Αν γινόταν σωστή ανακύκλωση και μάλιστα στην πηγή, θα μας αρκούσε μία μικρή Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων της τάξης των 10 χιλιάδων τόνων, οπότε άνετα αυτή η Μονάδα θα μπορούσε να Χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ
 • Όπως ισχύει σε όλους τους διαγωνισμούς ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων, και στις Σέρρες οι διαγωνιστικές διαδικασίες επιτρέπουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών στόχων, της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, άρα και την καύση η οποία αφού είναι η πιο συμφέρουσα θα προτιμηθεί από τον ανάδοχο του έργου 
 • Πείτε μας τι θα πληρώνουμε από το 1ο μέχρι το 27ο έτος που θα διαρκεί η παραχώρηση; 
 • Αληθεύει ότι ο εργολάβος θα εισπράττει τα χρήματα μέσω ΔΕΗ και εν συνεχεία αν δεν μπορεί να πληρώσει ο δημότης θα τα παίρνει από το δήμο και αυτός με τη σειρά θα αναλαμβάνει την αναγκαστική είσπραξη από τον δημότη; 
 • Αληθεύει ότι  αν αδυνατεί να πληρώσει ο δήμος τότε  με Υπουργική Απόφαση θα γίνεται παρακράτηση των ΚΑΠ που δικαιούται ο δήμος και το ποσό της παρακράτησης θα αποστέλλεται στο ΦΟΔΣΑ για να πληρώνεται ο εργολάβος; 
 • Αληθεύει ότι ο Τεχνικός Σύμβουλος πήρε αμοιβή 300 χιλιάδες ευρώ για τη συμμετοχή του στον Ανταγωνιστικό Διάλογο και τι ακριβώς έκανε; 
 •  Θα γίνεται καύση και επομένως μόλυνση του περιβάλλοντος ή όχι; Μιλώντας για τη διαχείριση απορριμμάτων, θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένο πως η πολιτεία ορίζει τις τεχνολογίες που η ίδια χρειάζεται (μονάδες κομποστοποίησης, ανακύκλωσης, διαλογής απορριμμάτων στην πηγή) έχοντας ένα στρατηγικό σχέδιο με απώτερο σκοπό τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων και την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών.  
 • Γιατί να πληρώνουμε πρόστιμο αφού ο ΧΥΤ λειτουργεί κανονικά ως ΧΥΤΥ δηλαδή πηγαίνουν τα υπολείμματα δηλαδή δεν πρέπει να πληρώνουμε καθόλου αφού υποτίθεται ότι γίνεται επεξεργασία συνεπώς με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες δεν επιβάλλεται πρόστιμο;
 • Από που προκύπτει ότι αν δεν γίνει το εργοστάσιο απεντάσσεται και το έργο του Κυττάρου, όπως οι της ΕΣΑΝΣ ισχυρίζονται;
 • Θα φέρνουν σκουπίδια από το εξωτερικό ή από διπλανούς νομούς, για να τα καίνε στο εργοστάσιο των Σερρών;
 • Ξεκίνησε το εργοστάσιο με 90.000 τόνους σκουπιδιών το χρόνο, μετά η ΕΣΑΝΣ μας είπε για 60.000 τόνους και τώρα  μας λέει για 45.000 τόνους. Αν πάμε λίγο πιο κάτω και με την ανακύκλωση, αμέσως γεννάται το ερώτημα αν χρειαζόμαστε το εργοστάσιο;
 • Γιατί δεν έγινε Μελέτη κόστους – οφέλους  όπως στις μονάδες της Αττική;
 • Το δάνειο από JESSICA, θα ληφθεί από την ΕΣΑΝΣ ή από τον εργολάβο, και με τι εγγυήσεις;
 • Τα 2 δις ευρώ είναι διαθέσιμα για τα απορρίμματα μέχρι το 2015 μετά με τη νέα οδηγία δεν θα επιδοτούνται αυτές οι τεχνολογίες και γι’ αυτό βιάζονται οι εργολάβοι;
 • Ο αντιδήμαρχος κ.Χράπας είπε στο δημοτικό συμβούλιο 24-7-2013 ότι πήγε ο τόνος από 15 ευρώ σε 20 ως προκαταβολή για το νέο κύτταρο!!!!!! Δηλαδή θα προπληρώνουν οι πολίτες το νέο κύτταρο που θα κάνει ο ιδιώτης;
 • ΔΙΑΥΓΕΙΑ : Γιατί δεν αναρτήθηκε τίποτα στο διαύγεια, δεν υπάρχει υποχρέωση;
 • Γιατί δεν υπάρχουν πρακτικά με τα αποτελέσματα του Ανταγωνιστικού Διαλόγου;
 • Ποιος είναι ο Τελικός Προϋπολογισμός;
 • Εγκρίθηκε το ποσοστό του ΕΣΠΑ και πόσο είναι αυτό;
 • Αφού υπάρχει υπογεγραμμένη η άδεια από τον Αντιπεριφερειάρχη κ.Μωυσιάδη, ότι τα σκουπίδια δεν πέφτουν σύμμεικτα, άρα δεν μπαίνει τέλος ταφής γιατί θεωρητικά προηγείται επεξεργασία των απορριμμάτων συνεπώς δεν παραβιάζεται η κοινοτική οδηγία, γιατί μας απειλούν οι της ΕΣΑΝΣ με πρόστιμα και Τέλη Ταφής;
 • Γιατί δεν μας ενημερώνει ο τεχνικός σύμβουλος τι ποσότητα σύμμεικτων σκουπιδιών θα πέφτει στο κύτταρο και πόσο θα πληρώνουμε ως ΕΣΑΝΣ;